Håkesgård historia

Från början låg gården längre upp i Stamnared men vid laga skifte år 1854 blev Johannes Bengtsson skyldig att flytta gården till dess nuvarande plats.

Det finns anteckningar hur lång tid det beräknades ta att flytta & bygga upp gården för 1 man. 

Man började med stengrunderna & sedan flyttade man boningshuset, 2 ladugårdar, 1 jordkällare, 1 källare under härbärget. Man murade spis, bakugn & kakelugn, grävde brunn & kallmurade den, flyttade 8 fruktträd & flyttade stenhällarna från innergården på 494 dagar med 1 rd/h som lön. Numera är alla tak klädda med plåt men undertill ligger halmtaken kvar som man kan se bland annat i porten & i gårdsbutiken.

1878 tog Johannes son Barthold över gården tillsammans med sin fru Brita Lena. Tillsammans fick dom 9 barn.

1919 tog sonen Karl över gården. Han brukade den med hjälp av syskonen Birger, Klara & Augusta. Gården brukades på gammaldagsvis, där det numera är butik var förr i världen stall. I ladan mittemot boningshuset bodde kor & grisar. 

I början på 60-talet dog 2 av syskonen & 1966 styckades skog & mark av & såldes.

Syskonbrukets tid var över & 1972 såldes byggnader & inre lösöre på auktion.

Åren därpå har gården haft 3 olika ägare blandannat Kerstin & Per Stawåsen som byggde upp trädgården under 16 års tid. 

2020 brann vår gård tragiskt ner till grunden. Minnena finns kvar & nya minnen ska skapas. 2022 stod vårt nya hus på plats & ett nytt Håkesgård växer fram. Aldrig som det var men ett annat Håkesgård som kan skapa nya möten & upplevelser hos människor.