Trädgården

TRÄDGÅRDEN HÅLLS STÄNGD TILLS VIDARE.

Trädgårdens mittpunkt är vår gamla kringbygda gård. Innanför portarna prunknar pipranka, blåregn, rosor men framförallt den högresta sydboken intill dammen. På hösten fylls innergården av kaneldoften när katsuran fäller sina löv.

Mellan husväggarna bildas ett microklimat där vår i vanliga fall zon 3 gör att växter trivs nästan för bra & får tuktas för att inte växa långt över hustaken.  

På sommarhalvåret är vi tacksamma för alla träd som skänker skugga & ger en ombonad känsla.